Budowa liny stalowej

Lina stalowa jest elementem nośnym o złożonej budowie, jej podstawowe elementy to: druty > sploty > rdzenie > smar Zależnie od konstrukcji liny liczba drutów wynosi od kilku do kilkuset. Rdzeń liny stanowi podparcie splotów, zabezpiecza linę przed...

Terminologia dotycząca lin stalowych

Średnica nominalna – [d] mm Średnica liny przyjęta w normie przedmiotowej dla danej konstrukcji liny, obliczona jako wartość średnia teoretyczna zaokrąglona do liczby całkowitej. Wartość ta jest wykorzystywana do specyfikacji i opisu lin podczas tworzenia zapytania...

Kierunki zwicia drutów w splocie i splotów w linie

Pierwsze małe litery z, s oznaczają kierunek zwicia splotów w linie. Kierunek zwicia drutów w splotach – prawy i lewy – oznacza się odpowiednio literami Z i S następującymi po literze opisującej kierunek zwicia splotów w linie. Wzajemny układ kierunków zwicia splotów...

Ogólne zasady doboru lin stalowych

Trwałość liny stalowej w określonych warunkach pracy zależy nie tylko od jakości drutów używanych do jej produkcji oraz technologii wykonania, lecz także od właściwego doboru konstrukcji liny do danych warunków pracy oraz od zachowania określonych zasad eksploatacji....

Sposoby odwijania lin

Nieprawidłowe odwijanie liny może być przyczyną jej uszkodzenia i znaczącego skrócenia czasu pracy. Do rozcinania taśm spinających stosować nożyce do metali, w żadnym wypadku nie należy używać przecinaków, czy innych ostrych narzędzi mogących uszkodzić linę....