Wiedza
Główna 5 Wiedza 5 Kierunki zwicia drutów w splocie i splotów w linie

Kierunki zwicia drutów w splocie i splotów w linie

Pierwsze małe litery z, s oznaczają kierunek zwicia splotów w linie. Kierunek zwicia drutów w splotach – prawy i lewy – oznacza się odpowiednio literami Z i S następującymi po literze opisującej kierunek zwicia splotów w linie.

Wzajemny układ kierunków zwicia splotów i liny oznacza się następująco:

  • a) Liny współzwite lewe – kierunek zwicia drutów w splocie i splotów w linie jest lewy, układ oznacza się symbolem sS
  • b) Liny współzwite prawe – kierunek zwicia drutów w splocie i splotów w linie jest prawy, układ oznacza się symbolem zZ
  • c) Liny przeciwzite lewe – kierunek zwicia drutów w splocie jest prawy a splotów w linie jest lewy, układ oznacza się zS
  • d) Liny przeciwzwite prawe – kierunek zwicia drutów w splocie jest lewy a splotów w linie jest prawy, układ oznacza się sZ