Wiedza
Główna 5 Wiedza 5 Sposoby odwijania lin

Sposoby odwijania lin

Nieprawidłowe odwijanie liny może być przyczyną jej uszkodzenia i znaczącego skrócenia czasu pracy. Do rozcinania taśm spinających stosować nożyce do metali, w żadnym wypadku nie należy używać przecinaków, czy innych ostrych narzędzi mogących uszkodzić linę. Niestosowanie się do podanych zasad obsługiwania lin stalowych podczas transportu oraz montażu, spowoduje utratę wszelkich praw do gwarancji, rękojmi oraz innych roszczeń w jakiejkolwiek formie, a także może być przyczyną poważnych awarii, a w konsekwencji wypadków w trakcie pracy urządzeń dźwigowych.

Odwijanie z kręgu/bębna